RSS
 

สวยไม่สวย…ตัดสินจากอะไร

03 Feb

หน้าสวยผิวใสมาจากสุนทรียศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งสวยงาม หรือก็เป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆคนงามชาตินี้บางทีอาจจะไม่สวยสำหรับชาติอื่น

แต่ว่าแม้ความสวยสดงดงามจะคือเรื่องของความรู้สึก แต่ว่าก็มีคนอุตสาหะหามาตรฐานวัดความสวยสดงดงามขึ้นมาจนได้

โดยแบ่งความงามออกเป็น 3 รูปแบบตามการตัดสิน

หนึ่ง-       การใช้กฎเกณฑ์หรือประสบการณ์ของตนมาตัดสิน

สอง-       การใช้หลักเกณฑ์ตายตัวตัดสิน และ

สาม-       การใช้หลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อมและวัฒนธรรมพื้นถิ่น

ถ้าเป็นแบบนี้ แสดงว่าทุกคนก็สามารถมีโอกาสสวยคนละแบบ การจะปรับแก้ให้พอใจตนก็ทำได้อีก

แม้ว่าความสวยงามมีปัจจัยที่ปรับแก้ได้ยากเพราะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น โครงหน้า รูปร่าง และปัจจัยแวดล้อมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็น ผิวพรรณ การแต่งกาย เสื้อผ้า เครื่องประดับ รวมไปถึงการแสดงสีหน้า แต่ก็ไม่เกินความพยายามของคนอยากสวย

นอกจากนี้ยังมีการสรุปค่าในการประเมินความสวยงามทางกายภาพเป็นตัวเลขในทางคณิตศาสตร์ไว้ว่า

ความกว้างของตาเมื่อเทียบกับความกว้างของใบหน้าควรจะมีสัดส่วนเท่ากับ 3:10 และความยาวของคางควรจะมีสัดส่วน 1:5

ความสูงของหางตาสู่หางคิ้ว ควรจะมีสัดส่วน 1:10 โดยเทียบกับความยาวของใบหน้า

ความสูงของลูกตาดำในแนวตั้ง ควรจะมีสัดส่วน 1:14 โดยเทียบกับความยาวของใบหน้า

พื้นที่ทั้งหมดของจมูก ควรจะมีสัดส่วนน้อยกว่า 5% ของพื้นที่ใบหน้าทั้งหมด

และสัดส่วนความยาวของริมฝีปากที่เหมาะสม ควรจะมีความกว้างเท่ากับ 50% ของความกว้างของใบหน้าที่วัดในระดับมุมปาก

อย่างไรก็ดี ใบหน้าที่สมมาตร มักเป็นใบหน้าในฝัน (Ideal Face) ที่หาได้ยากในความเป็นจริง ฉะนั้น สิ่งที่เราจะปรับให้ดูสวยงาม มีสุขภาพดีได้ คือ ต้องใส่ใจดูแลผิวพรรณ

 
Comments Off on สวยไม่สวย…ตัดสินจากอะไร

Posted in ความรู้ทั่วไป, ความสวย+ความงาม